İngilizce Öğreniyorum #14# Singular and Plural Nouns - Tekil ve Çoğul İsimler

3 months ago

1.png

Bu dersimizde İngilizcedeki tekil ve çoğul isimleri öğrenmeye çalışacağız. Türkçe'den farklı olarak yapılan kurallar vardır. Kurallarımız şu şekilde;

 • İngilizcede kelimelerin neredeyse yüzde doksanı çoğul yapılırken sonuna sadece s takısı eklenerek yapılır.

cat: kedi
cats: kediler

picture: resim
pictures: resimler

 • Son harfleri s,x,z,ch,sh harfleriyle biten kelimelerin çoğulu yapılırken sonuna es takısı getirilerek yapılır.

glass / glasses ( sonu s harfi ile bitiyor)

fox / foxes ( sonu x harfi ile bitiyor)

watch / watches ( sonu ch harfi ile bitiyor)

buzz / buzzes ( sonu z harfi ile bitiyor)

brush / brushes ( sonu sh harfi ile bitiyor)

 • Son harfi o harfi ile bitenler çoğul yapılırken es veya s alarak yapılır. Bazen ikisinide alarak yapılabilir.

photo / photos

tomato / tomatoes

zero / zeros / zeroes

2.jpg

 • Sonu y harfi bitenler için iki durum var. Bunlar;

BİRİNCİSİ: y den önceki harf sessiz ise y düşer ve yerine ies gelir.

cherry: kiraz

cherries: kirazlar

gibi.

İKİNCİSİ: y den önceki harf sesli ise kelimenin sonuna s eklenir.

boy: oğlan

boys: oğlanlar

gibi.

 • Sonu f ve fe ile bitenlerde çoğul yapılırken f veya fe düşer ve yerine ves getirilir.

Calf:buzağı / calves:buzağılar

Half:yarım / halves:yarımlar

Wife: kadın eş / wives: eşler

gibi.

 • Sonu f ve fe bitmelerine rağmen sadece s alarak çoğul yapılanlar vardır. Bu şekilde olanlardan bazıları;

safe: kasa / safes: kasalar

blief: inanç / bliefs: inançlar

gibi.

 • Düzensiz isimler için durum çok farklı ve bunların ezberlenmesi gerekir.

man adam - men adamlar

man kadın - women kadınlar

person kişi - people kişiler

foot ayak - feet ayaklar

fish balık - fish balıklar

louse bit - lice bitler

mouse fare - mice fareler

child çocuk - children çocuklar

tooth diş - teeth dişler

sheep koyun - sheep koyunlar

ox öküz - oxen öküzler

goose geyik - geese geyikler

this bu - these bunlar

that şu - those şunlar

3.jpg

 • Bazı isimlerin tekil ve çoğul halleri aynıdır. Bu şekilde olanlardan bazıları şu şekilde;

fish: balık

fish: balıklar

sheep: koyun

sheep: koyunlar

gibi.

 • Sayılamayan isimler çoğul yapılamazlar. Bunlardan bazıları şu şekilde;

advice – öğüt

business – iş

baggage – bagaj

entertainment – gösteri

bread – ekmek

furniture – mobilya

money – para

grief – üzüntü

cash – nakit

knowledge – bilgi

fun – eğlence

information – bilgi

homework – ev ödevi

mail – posta

work – iş

news – haber

 • Çift olan herşey çoğul sayılır. Bunlardan bazıları şunlardır;

eyes – gözler

shoes – ayakkabı

scissors – makas

pyjamas – pijama

binoculars – dürbün

tongs – maşa

shorts – şort

tights – tayt

knicers – kısa pantalon

pants – pantalon

trousers – pantalon

pincers – kerpeten

jeans – kot pantalon

braces – askı

glasses – gözlük

spectacles – gözlük

clippers – kırpma aleti

 • Daima çoğul olarak kullanılan isimler vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde;

police – polis

wages – haftalık maaş

archives – arşiv

goods – mal

remains – kalıntı

savings – tasarruf

surroundings – çevre

clothes – çamaşır

thanks – teşekkür

outdoors – dışarısı

manners – terbiye

outskirts – cıvar

victuals – erzak

environs – çevre

gibi. Gelecek derslerde görüşmek dileğiyle.......

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!