İngilizce Öğreniyorum #19# Countries - Nationalities - Languages / Ülkeler - Milletler - Diller

3 months ago

İngilizce öğrenmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde ülkeler, milletler ve onların konuştuğu dilleri öğrenmeye çalışacağız.

  • Biz Türkler için ülke, millet ve dil olarak kullandığımız ifadeler ise;

Turkey: Türkiye

Turkish: Türk

Turkish: Türkçe

şeklindedir.

  • Bir örnekte Amerikalılar için yaparsak;

The USA: Amerika Birleşik Devletleri

American: Amerikalı

English: İngilizce

şeklinde olmaktadır. Şimdi de aşağıdaki resimlerde diğer ülkeler için olanları göreceğiz.

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

  • Nereli olduğumuzu sorarken kullandığımız soru kalıbı ve cevap şekli ise şu şekilde;

Where are you from?

I am from ........

hangi ülkeden isek noktalı yere onu yazarız.

  • Hangi milletten olduğumuzu sorarken kullandığımız soru kalıbı ve cevap şekli ise şu şekilde;

What is your nationality?

I am ........

noktalı yere hangi milletten isek onu yazarız.

  • Hangi dili konuştuğumuzu sormak için kullandığımız soru kalıbı ve cevap şekli ise şu şekilde;

What is your first language?

What is your mother tongue?

iki soru kalıbıda kullanılır.

My first language is .......

It is .......

I speak .....

gibi üç farklı şekilde de sorulara cevap verebiliriz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!