İngilizce Öğreniyorum #20# Parts Of Our Body - Vücudumuzun Parçaları

3 months ago

1.jpg

İngilizce öğrendiğimiz derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 20. dersimizde vücut parçalarımızı ve onların Türkçe karşılıklarını öğrenmeye çalışacağız.

Parts Of Our Body - Vücudumuzun Parçaları

head baş
body vücut
hair saç
<eye göz
mouth diş
tooth diş
knee diz
hand el
face yüz
ear kulak
arm kol
finger parmak
ankle ayak bileği
back sırt
hip kalça
beard sakal
blood kan
bone kemik
cheek yanak
chest göğüs
chin çene
elbow dirsek
foot ayak
leg bacak
lip dudak
moustache bıyık
nail tırnak
neck boyun, boğaz
nose burun
shoulder omuz
skin deri, cilt
stomach mide, karın
teeth dişler
throat boğaz
thumb baş parmak
toe ayak parmağı
tongue dil
wrist bilek
eyebrow kaş
forehead alın
eyelash burun delikleri
earlobe kulak memesi
nape ense
belly button göbek deliği
palm avuç içi
heel topuk
brain beyin
heart kalp
lungs akçiğer
intestine bağırsak
kidney böbrek
spleen dalak
liver karaciğer
  • Vücudumuzun uzuvlarını soru sorarken kullanılan yapılardan biri Have ...... got ........? yapısıdır. Cevap verme şeklide aşağıdaki soruda gösterilmiştir.

Have ...... got .......?

Yes, ..... have got.

No, ....... have not got

  • Vücüt organlarımızı gösterirken kullandığımız diğer bir yapı ise;

This is ....... (bu)

That is ...... (şu, o)

These are ..... (bunlar)

Those are .......(şunlar, bunlar)

şeklindedir. İlk ikisi tekil olanlar için ve son ikisi ise çoğul olanlar için kullanılır. Örneğin;

This is my knee.

These are my fingers.

gibi örnekler verebiliriz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!