İngilizce Öğreniyorum #21# Possessive Phrases - Apostorof 's - Sahiplik İbareleri

3 months ago

1.jpg

İngilizcede sahiplik belirtmek için kullanılan en yaygın yapılar 's ve of yapılarıdır. Anlamları ise -in, -ın, -un, -ün şeklindedir.

's Kullanım Alanı

Özel ve cins isimler için kullanılan sahiplik ifadesi 's dir. Kullanım kuralları şöyledir;

  • Tekil isimlerde sadece isme 's eklenir.

The cat's tail.

My father's name.

  • Çoğul isimlerde sahiplik ibaresi eki getirilmez. Sadece ' eklenir.

The cats's tail. Kullanımı yanlıştır.

The cats' tail. Kullanımı doğrudur.

  • Düzensiz çoğul haller için sahiplik ibaresi 's şeklinde getirilerek yapılır.

She plans on opening a women's clothing boutique.

  • Zaman ifadeleri ile beraber kullanılabilir.

Today's menu.

  • Süreç bildiren yapılar ile de kullanılabilir.

A week's holiday.

2.png

  • Eğer iki isim yan yana gelerek ortak olarak bir şeyin sahipliğini belirtiyorsa sadece ikinci ismin arkasına 's takılır.

Taner and Hacer's mother is a nurse.

  • Bazen iki ismin iyelik hali iki kez tekrar edilebilir.

Murat's sister's dog is very agressive.

  • Varlıklar veya nesnelerin sahibi Whose soru kelimesi ile öğrenilir.

Whose is that bag?

It is Murat's bag.

  • İsim tekil olmasına rağmen en sonunda -s varsa iki şekilde de sahiplik bildirebiliriz.

This is James's son Harry.

This is James' son Harry.

Of Kullanım Alanı

Cansız varlıklar için sahiplik belirtirken of kullanılır. Anlamı ise -ın, -in, -un, -ün şeklinde olur cümlede.

The tail of the cat.

Cümlesinin anlamı Kedinin kuyruğu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!