İngilizce Öğreniyorum #22# Noun Cases - İsmin Halleri

3 months ago

1.png

Bu dersimizde ismin halleri konusunu öğrenmeye çalışacağız. İngilizcede hal ekleri başa gelir. Türkçe'de ise kelimenin sonuna gelir. İsmin halleri yalın hali, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali, ayrılma hali ve birliktelik halleri olmak üzere alt başlıklara ayrılır.

  • Yalın halinde isim veya nesne hiç bir ek almaz.

  • Belirtme halinde isim veya nesne -ı,-i eklerini alırlar.

  • Yönelme halinde isim veya nesne -e , -a eklerini alırlar.

  • Bulunma halinde isim veya nesne -de,-da eklerini alırlar.

  • Ayrılma halinde isim veya nesne -den, -dan eklerini alırlar.

  • Birliktelik halinde isim veya nesne -ile ekini alır.

Yalın Halı: pen kalem Yalın Halı: İzmir İzmir
Belirtme Halı: the pen kalemi Belirtme Halı: İzmir İzmir'i
Yönelme Halı: to the pen kaleme Yönelme Halı: to İzmir İzmir'e
Bulunma Halı: in the pen kalemde Bulunma Halı: in İzmir İzmir'de
Ayrılma Halı: from the pen kalemden Ayrılma Halı: from İzmir İzmir'den
Birliktelik Halı: with the pen kalemle Birliktelik Halı: with İzmir İzmir'le
  • Tablomuzda sol taraftaki ifadeler nesneler için geçerlidir. The yerine zamirler gelebilir.

  • Tablomuzda sağ taraftaki ifadeler ise özel isimler için geçerlidir. Özel isimler başlarına hiç bir zaman the almazlar.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!