İngilizce Öğreniyorum #23# Simple Present Tense - Geniş Zaman

3 months ago

1.png

İngilizce derslerimize devam ediyoruz ve ilk zaman ile bu dersimizi öğrenmeye çalışacağız. Simple Present Tense yani Geniş Zaman'ı öğrenmeye çalışacağız.

NOT: Öncelikle ilk derslerimizde öğrenmiş olduğumuz İngilizce cümle yapısını tekrardan hatırlayalım. Tüm zamanlar için geçerli olan İngilizce cümle yapısı ise;

Özne + Fiil + Nesne + Zarf

şeklindedir. Zarf kısmınıda sıklık zarfları ve zaman zarfları şeklinde ikiye ayırabiliriz. Fakat genel yapıdan birşey fark etmeyecektir.

Durum(İsim) Cümle Yapısı

Olumlu Cümle

Cümlenin öznesine göre karşılık gelen yardımcı fiiler aşağıdaki gibidir.

 • I + am + .....

 • He / She / It + is + .....

 • You / We / They + are + ......

For Example:

I am an artist.

He is just a boy.

They are English students.

Olumsuz Cümle

Cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra not olumsuzluk ekini getirmemiz gerekir.

 • I + am not + .....

 • He / She / It + is not + .....

 • You / We / They + are not + ....

NOT: am not ifadesinin kısaltılımışı İngilizcede yoktur. is not ifadesinin kısaltılmışı isn't şeklinde ve are not ifadesinin kısaltılmış şekli ise aren't şeklinde olur.

For Example:

I am not an artist.

He is not just a boy.

They are not English students.

Soru Cümlesi

Soru cümlesi yapmak için yardımcı fiilimizi başa almamız gerekiyor. Yani am / is / are ifadeleri cümlenin başına getirilir.

 • Am + i + ..... ?

 • Is + he / she / it + ..... ?

 • Are + you / we / they + ...... ?

Sorulara kısa cevap vermek için ise;

 • Yes, I am.

 • No, I am not.

şeklinde olumlu veya olumsuz cevaplar veririz.

For Example:

 • Am i an artist?

Yes, I am ( Olumlu kısa cevap)

Yes, I am an artist. ( Olumlu uzun cevap)

No, I am not. ( Olumsuz kısa cevap)

I am not an artist. ( Olumsuz uzun cevap)

 • Is he just a boy?

İlk örnekteki gibi cevap verilir. Sadece yardımcı fiilimiz olan is ifadesine dikkat etmemiz gerekir.

 • Are they English students?

İlk örnekteki gibi cevap verilir. Sadece yardımcı fiilimiz olan are ifadesine dikkat etmemiz gerekir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!