İngilizce Öğreniyorum #25# Simple Present Tense 3 - Geniş Zaman 3

2 months ago

1.jpg

Geniş zamanı öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk iki derslerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://weku.io/blog/@ronaldo420/ingilizce-oegreniyorum-23-simple-present-tense-genis-zaman

https://weku.io/blog/@ronaldo420/ingilizce-oegreniyorum-24-simple-present-tense-2-genis-zaman-2

Geniş Zamanın Kullanım Alanları

 • Önceden programlanmış olayları anlatırken kullanılır. Bu kullanımda cümleler gelecek zaman anlamı taşısa bile geniş zamana göre cümle yapılır.

The exam starts at 10 o'clock tomorrow.

 • Sürekli tekrarlanan eylemleri anlatırken kullanılır.

I go by bus to the office.

 • Değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır.

She works in London.

 • Planlanan eylemi anlatırken kullanılır.

He takes an exam in April.

 • Herkes tarafından bilinen gerçekleri anlatırken kullanılır.

A rabbit has four legs.

 • Talimat ve yön bildirirken kullanılır.

The contents into hot water.

 • Hikaye anlatımlarında kullanılır.

Geniş Zamanda Kullanılan Zaman Zarfları

every day hergün
every morning her sabah
every evening her akşam
every week her hafta
every month her ay
at weekends hafta sonları
on weekdays hafta içi günleri
in the morning sabahları
in the afternoons öğleleri
in the evenings akşamları
on sundays pazar günleri
 • Gibi zaman zarfları geniş zamanda sıkça kullanılır. Cümlenin başına veya sonuna getirilebilir. Örneğin,

I get up early every day.

She goes to the cinema every week.

I work on Sundays.

once a week haftada bir kez
once a month ayda bir kez
twice a day günde iki kez
three times a week haftada üç kez
 • Gibi zaman zarfları geniş zamanda sıkça kullanılır. Bu zarflar cümlenin sonuna gider. Örneğin;

I brush my teeth twice a day.

 • How often ..... soru cümlesi geniş zaman ile kullanılır. Örneğin;

How often does he map the floor?

He maps the floor twice a day.Geniş Zaman Karışık Cümle Örnekleri

 • Biz çocukları severiz.

We love children.

 • Hasan her gece hikaye kitapları okur.

Hasan reads storybooks every night.

 • Leyla arabasını sürer.

Leyla drives her car.

 • Benim kız kardeşim Manisa'da yaşar.

My sister lives in Manisa.

 • O benim resmimi yapar.

He draws my picture.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!