İngilizce Öğreniyorum #28# Conjunctions 2 - Bağlaçlar 2

2 months ago

Bağlaçlar konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk dersimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://weku.io/blog/@ronaldo420/ingilizce-oegreniyorum-27-conjunctions-baglaclar

Bağlaçlarımız farklı şekillerde düzene koyulmaktadır. Bunlardan ilki;

Coordinating Conjunctions

1.jpg

Bunlar düzenleme bağlaçları olarakta bilinmektedir.

FOR: Sebep bildirir.

AND: Paralellik bildirir.

NOR: Yokluk bildirir.

BUT: Zıtlık bildirir.

OR: Seçenek bildirir.

YET: Zıtlık bildirir.

SO: Sonuç bildirir.

Örneğin: It was snowing heavily so we cancelled the match.

Özellikleri;

  • Bunlar kelime veya kelime gruplarını veya iki cümleciği birbirine bağlayabilir. İki cümleciği bağladığı zaman bu bağlaçlardan önce virgül konur.

I can play tennis, but I can't play golf.

  • So ve because birbiri yerine kullanılabilir. Birbiri yerine kullanıldığı zaman cümleler yer değiştirir.

I need money so I work hard.

I work hard because I need money.

  • FOR çünkü anlamında kullanıldığı zaman cümle başında kullanılmaz ve öncesinde virgül konur.

The teacher is speaking to the students, for they never do homework.

  • Özneler ortak olduğu zaman Coordinating Conjunctions'dan sonra gelen özne tekrar yazılmaz ve virgülde kullanılmaz.

I eat apple and I drink tea. cümlesini I eat apple and drink tea. şeklinde de yazabiliriz.

  • NOR bağlacı: İngilizcede istisnai sayılacak bir özelliği onu izleyen cümlenin devrik yapıda olması ve cümleye olumsuz bir anlam katar. Ayrıca bu durumda iki cümle arasında zaman uyumu aranmaz.

He didn't contact his doctor nor did he call his family.

  • Coordinating Conjunctions bağlaçlarının olduğu cümleler kesinlikle baştan sona doğru çevrilir.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!