İngilizce Öğreniyorum #9# Possessive Pronouns - Sahiplik Zamirleri veya İyelik Zamirleri

4 months ago

Screenshot_1.png

Possessive Pronouns - Sahiplik Zamirleri veya İyelik Zamirleri

mine benim ki
yours senin ki
his (Erkekler için ) onun ki
hers (Bayanlar için) onun ki
its onun ki
ours bizim ki
yours sizin ki
theirs onların ki
  • Sahiplik sıfatlarının sonuna s takılarak sahiplik zamirleri elde edilir. Türkçe'deki aitlik bildiren ki ekini ifade ederler.

  • Sahiplik zamirleri önceden bahsedilmiş bir ismin kime ait olduğunu belirtir. İsimden önceden bahsedildiği için ismi tekrar kullanmayız.

For Example: There is a book on the table. It is my book. / It is mine.

  • Sahiplik zamirlerinden sonra isim kullanılmaz.

For Example:

This is mine cat ifadesi yanlıştır. Çünkü mine, sahiplik zamirinden sonra cat ismi kullanılış.

This cat is mine ifadesi doğrudur. Çünkü mine, sahiplik zamirinden sonra isim kullanılmamış.

  • Sahiplik zamirleri cümlede hem özne hem de nesne olarak kullanılabilir.

For Example One:

Mine is faster than your computer. Cümlesinde özne olarak sahiplik zamiri kullanılmış.

For Example Two:

Your book is more interesting than hers. Cümlesinde sahiplik zamiri nesne olarak kullanılmış.

  • Sahiplik zamirleri a friend of .... kalıbı ile sıkça kullanılır.

For Example:

Jason is a friend of time mine from school.

  • A, some, many gibi belirleyicilerden sonra gelen of edatından sonra sahiplik zamirleri kullanılır.

For Example:

Casie is a neighbour of his.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!